Nút chai rượu vang

Nút chai rượu vang Joy Circle hiện đại
Nút chai rượu vang Circle Joy hiện đại và bình đựng rượu từ Xiaomi

Khi bạn mở một chai rượu vang, bạn phải uống nó đến cùng để nó không trở nên tồi tệ hơn theo thời gian ...