Thùng rác

Thùng rác thông minh từ Xiaomi
Thùng rác thông minh từ Xiaomi

Một sản phẩm mới đã được thêm vào nền tảng gây quỹ cộng đồng Xiaomi, một thùng rác thông minh có tên là Townew ...