Lò vi sóng

Lò vi sóng từ Xiaomi
Lò vi sóng Xiaomi đã được bán

Hai tháng trước, Xiaomi đã trình bày một lò vi sóng trên nền tảng gây quỹ cộng đồng. Bếp chính thức từ hôm qua ...