Áo khoác mùa đông Xiaomi

Uleemark DuPont
Xiaomi giới thiệu áo khoác Uleemark DuPont cho những công việc cực đoan

Trong những tuần gần đây, nhiều sản phẩm mà Xiaomi trình bày là quần áo. Gần đây, một chiếc áo khoác nóng được trình bày ...