Đang tải 100W

Siêu sạc Turbo
Redmi đã sản xuất điện thoại thông minh với 100W. Từ 0 đến 100% 17 phút!

Vào cuối tháng 3, Xiaomi đã trình chiếu một bộ phim tiết lộ chức năng Super Charge Turbo mới. Nó sẽ ...