Đèn pin Xiaomi

Một ngọn đuốc mới với một ngân hàng điện từ Xiaomi
Một ngọn đuốc mới với một ngân hàng điện từ Xiaomi

Trên nền tảng Youpin, một đèn pin mới xuất hiện, không chỉ để chiếu sáng đường mà còn để sạc điện thoại thông minh / GPS ...