Linh vật Xiaomi

huyền thoại đua xe
Lần này là linh vật của Xiaomi, Mitu trong trang phục của một tay đua!

Mitu là linh vật chính thức của Xiaomi, cứ sau vài tuần lại được trình bày trong một phiên bản mới. Gần đây ...

Xiaomi trình bày một phiên bản mới của linh vật Mitu, lần này trong trang phục mèo

Thỉnh thoảng, Xiaomi trình bày một phiên bản mới của linh vật huyền thoại của mình. Trong mỗi bản hit của Mitu ...

Mitu cải trang thành một con lợn, một tài liệu tham khảo cho năm mới ở Trung Quốc
Mitu cải trang thành một con lợn, một tài liệu tham khảo cho năm mới ở Trung Quốc

Năm hiện tại ở Trung Quốc là dưới biểu tượng con chó. Trong vòng chưa đầy một tháng, công dân của Vương quốc Trung Quốc ...