Dao cạo râu SO WHITE

SO WHITE - một dao cạo mới trên nền tảng Youpin

Có một số dao cạo điện trên trang web Youpin. Tôi đã thử nghiệm hai trong số chúng: một ...