Mi 8 luôn bật

Chức năng Always On trong Mi 8 sẽ nhận các chủ đề mới
Tính năng Luôn bật trong Mi 8 sẽ nhận các chủ đề mới từ 12

31 vào tháng 5 Xiaomi đã giới thiệu chiếc Mi 8 mới nhất của mình. Đó là điện thoại thông minh đầu tiên có logo ...