Thiên thần chiến đấu Mi 9

Các sản phẩm này đã hết hội nghị Xiaomi ngày hôm qua tại MWC

Hôm qua chúng ta đã chứng kiến ​​hội nghị Xiaomi châu Âu lớn nhất trong năm 2019. Người khổng lồ Trung Quốc đã trình bày một biến thể toàn cầu ...