Mi 9 Explorer Edition

Phiên bản Xiaomi Mi 9 Explorer với RAM 12 GB
Phiên bản Xiaomi Mi 9 Explorer với RAM 12 GB

Cũng giống như Mi 8, Mi 9 sẽ nhận được phiên bản "trong suốt" của vỏ máy. Phiên bản ...

Ảnh mới của Xiaomi Mi 9
Ảnh mới của Xiaomi Mi 9 với màu xanh ánh kim

Xiaomi Mi 9 là một phiền toái nóng trong tuần này. Tin nhắn về anh ấy sẽ ở trên nến ...