Mi Band 3 NFC

Xiaomi Mi Band 3 với NFC sẵn sàng tham gia thị trường

31 Có thể trong hội nghị mà tại đó, hạm Mi 8 đã được trình bày và trong số những người khác ...

Ảnh đầu tiên của Mi Band 3 với NFC
Những hình ảnh đầu tiên của ban nhạc Mi Band 3 với NFC được trả tiền cho chuyến xe buýt

31 maja Xiaomi trình bày phiên bản mới nhất của Mi Band. Lúc đầu, chỉ có phiên bản được cung cấp ...