Chế độ phòng tập thể dục Mi Band

Chẳng bao lâu một bản cập nhật mới cho Mi Banda, sẽ giới thiệu một chế độ rèn luyện sức mạnh.

Trong hai ngày, băng đeo tay Xiaomi Mi Band 3 sẽ được bán chính thức tại Tây Ban Nha, ...