Cài đặt nhà máy Mi Band

Một bản cập nhật khác cho ban nhạc Mi Band 3
Một bản cập nhật khác cho băng MiUM 3 sẽ tạo điều kiện phục hồi các cài đặt gốc

Huami đã bắt đầu thực hiện cập nhật cho hoạt động theo dõi dây đeo cổ tay phổ biến nhất trên thế giới, nói về Xiaomi Mi ...