Máy chiếu Mi Laser 4K

Máy chiếu Laser Xiaomi Mi 4K
Xiaomi giới thiệu một máy chiếu laser mới với độ phân giải 4K cho nhân dân tệ 9999

Một chục ngày trước, Xiaomi đã trình bày máy chiếu ngân sách của Mijia, giờ là lúc để một thứ gì đó từ kệ hàng đầu ...