Giải thưởng thiết kế iF

Sản phẩm 11 Xiaomi được trao cho thiết kế

iF Design Award là một trong những cuộc thi thiết kế quan trọng nhất trên thế giới ...