Sonic bàn chải đánh răng xiaomi

Oclean X
Giải nén Oclean X

Tôi có một bàn chải đánh răng Oclean X, đó là bàn chải đánh răng đầu tiên trên thế giới có màn hình cảm ứng ...

Oclean Air, một bàn chải đánh răng âm thanh mới

Trong vài tháng, bàn chải đánh răng cơ bản của tôi là một sản phẩm Oclean, cụ thể là mẫu SE. Tôi ...