Tai nghe không dây Xiaomi

Xiaomi Bluetooth Air - đây là câu trả lời của Xiaomi trên tai nghe Airpods của Apple
Xiaomi Bluetooth Air - đây là câu trả lời của Xiaomi trên tai nghe AirPods của Apple

Hôm qua tôi đã thông báo cho bạn rằng mạng đã nhận được thông tin mới, và cụ thể hơn là hình ảnh của tai nghe không dây tiếp theo Xiaomi ...