Recenzje

Đánh giá trên các sản phẩm Smart Home và Xiaomi.

Xiaomi Smart Socket - một ổ cắm thông minh cho ít hơn 50 PLN? Worth nó?

Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có một thiết bị ở nhà, hoạt động suốt ngày đêm mà không cần, cho ...

Máy lọc không khí Xiaomi 2 - Máy lọc không khí Xiaomi sẽ giúp chống lại khói bụi.

Bạn có nghĩ rằng ô nhiễm không khí là một vấn đề chủ yếu ở Trung Quốc? Chủ nhật tuần trước, tức là 8 tháng 1 ...

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh của Xiaomi - cảm biến nhiệt độ cho một pittance.

Cảm biến nhiệt độ cho một ngôi nhà thông minh phải đắt? Xiaomi, một lần nữa chứng minh rằng giá rẻ không ...