Hướng dẫn

xiaomi xiaofang
Bạn có một máy ảnh Xiaomi được gọi là khối lập phương với phong tỏa khu vực? Nó vẫn còn hữu ích.

Xiaomi đã giới thiệu một năm trước Camera Xiaomi IP 1080P, được gọi là khối bán hàng trong một ...

Amazfit A1603
Thông tin đang gọi trên băng tay Amazfit A1603 / Mi Band 2.

Gần đây tôi đã thêm một mục về chiếc băng tay Xiaomi Amazfit A1603, hôm nay tôi đã khám phá ra cách làm cho chiếc băng tay hiển thị ...

xiaomi mi đài phát thanh
Đài phát thanh Ba Lan trong Xiaomi Mi Radio / Xiaomi Gateway.

Andr68rus đã đưa ra một cách để thêm đài phát thanh của riêng mình vào đài phát thanh Xiaomi. Hiện tại, nó hoạt động với Xiaomi Mi ...