Âm nhạc được truyền qua bluetooth với khối lượng Spotify, 50%. Nguồn iPad Pro.